Dokumenty dla uczestników

Dodano 11.05.2017

REGULAMIN REKRUTACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DLA KANDYDATÓW W RAMACH II EDYCJI REKRUTACJI (Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z załącznikami – obowiązuje zamieszczony poniżej)

Regulamin rekrutacji-II edycja rekrutacji PDF

Regulamin rekrutacji-II edycja rekrutacji WORD

Załącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny-aktualizacja PDF

Załącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny-aktualizacja WORD

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa PDF

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania PDF

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo PDF

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o profilu pomocy – osoby bezrobotne PDF

Załącznik nr 6 – Oświadczenie – rolnicy i członkowie rodziny rolnika PDF

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o statusie osoby niskowykwalifikowanej PDF

Załącznik nr 8 – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego PDF

Załącznik nr 9 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych PDF

Załącznik nr 10 – Oświadczenie-uczestnika-projektu PDF

 

Dodano 24.04.2017

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane, poprawione dokumenty:

Regulamin rekrutacji-aktualizacja

Załącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny-aktualizacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji PDF

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny PDF

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny WORD

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa PDF

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania PDF

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania WORD

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo PDF

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o profilu pomocy – osoby bezrobotne PDF

Załącznik nr 6 – Oświadczenie – rolnicy i członkowie rodziny rolnika PDF

Załącznik nr 6 – Oświadczenie – rolnicy i członkowie rodziny rolnika WORD

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o statusie osoby niskowykwalifikowanej PDF

Załącznik nr 8 – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego PDF

Załącznik nr 9 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych PDF

Załącznik nr 10 – Oświadczenie-uczestnika-projektu PDF


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Regulamin przyznawania środków finansowych PDF

Załącznik nr 1 – Wniosek o rozpatrzenie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z Biznesplanem PDF

Załącznik nr 1 – Wniosek o rozpatrzenie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z Biznesplanem WORD

Załącznik nr 2 – Biznesplan na okres dwoch lat działalności firmy PDF

Załącznik nr 2 – Biznesplan na okres dwoch lat działalności firmy WORD

Załącznik nr 3 – Karta oceny biznesplanu PDF

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PDF

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WORD

Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy PDF

Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy WORD

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu o numerze rachunku bankowego PDF

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu o numerze rachunku bankowego WORD

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT PDF

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT WORD

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis PDF

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis WORD

Załącznik nr 9 – Formularz informacji de minimis EXCEL

Załącznik nr 10 – Umowa o przyznanie wsparcia finansowego PDF

Załącznik nr 11 – Oświadczenie współmałżonka PDF

Załącznik nr 11 – Oświadczenie współmałżonka WORD

Załącznik nr 12 – Weksel z deklaracją wystawcy weksla PDF

Załącznik nr 12 – Weksel z deklaracją wystawcy weksla WORD

Załącznik nr 13 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego PDF

Załącznik nr 13 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego WORD

Załącznik nr 14 – Karta oceny Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego PDF

Załącznik nr 15 – Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego PDF

Załącznik nr 16 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego PDF

Załącznik nr 17 – Zestawienie towarów usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości PDF

Załącznik nr 17 – Zestawienie towarów usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości WORD

Załącznik nr 18 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem PDF

Załącznik nr 18 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem WORD

Załącznik nr 19 – Rozliczenie wsparcia pomostowego PDF

Załącznik nr 19 – Rozliczenie wsparcia pomostowego WORD


REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu z załącznikami pdf

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast