Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w ramach dwóch edycji:

I edycja  – 16.03-28.04.2017

II edycja – 02.06-28.06.2017


W ramach każdej edycji do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 uczestników projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99, II piętro, pok. 204 oraz na stronie internetowej w zakładce Dokumenty dla Uczestników. Przejdź do strony.


Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (należy je nadać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Beneficjenta:

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna
Biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA”

ul. Rejowska 99, pok. 204 (II piętro)
26-110 Skarżysko-Kamienna

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz.  08:00 – 16:00


Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, dokumenty niekompletne, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Kserokopie dokumentów składanych na etapie rekrutacji muszą być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez Uczestnika.

W procesie rekrutacji przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty rekrutacyjne.


Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulamin rekrutacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast