Ścieżka wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

 1. SZKOLENIE ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (30 godzin) z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące następujące zagadnienia:
 • rejestracja i uruchomienie działalności gospodarczej,
 • marketing i zarządzanie w firmie,
 • aspekty podatkowe i finansowo- księgowe prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tworzenie biznesplanu
 1. DORADZTWO BIZNESOWE dostosowane do potrzeb uczestników z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:
 • INDYWIDUALNE (7 godzin na uczestnika) mi.in. aspekty prawne, finansowe, marketingowe prowadzenia firmy, opracowania biznesplanu i innych według potrzeb uczestników
 • GRUPOWE (3 godziny na grupę) w zakresie: marketingu, budowania wizerunku i zarządzania czasem, księgowości i rozliczeń podatkowych.
 1. Warsztaty dla kobiet KOBIETA W BIZNESIE (3 godziny na grupę) z zakresu: budowania motywacji, kreowania własnej działalności gospodarczej.
 1. DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ dla 46 uczestników projektu w wysokości 23 300,00 zł
 1. WSPARCIE POMOSTOWE dla osób, które otrzymają dotacje w ramach projektu, przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej:
 • SZKOLENIOWO-DORADCZE (12 godzin na uczestnika) w zakresie prawa, rachunkowości, podatków, pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy, marketingu, efektywnego gospodarowania środkami i innych w zależności od potrzeb.
 • FINANSOWE – przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wysokości średnio 700,00 zł/miesiąc.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast