Ścieżka wsparcia

W ramach projektu „Kurs na karierę – kompleksowa aktywacja osób młodych bez pracy” przewiduje się – dla każdego Uczestnika projektu – utworzenie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia.


1.1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – obligatoryjne dla wszystkich Uczestników projektu – 2 spotkania po 3 godz. – spotkania organizowane od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych indywidualnie z Uczestnikiem projektu;

 • dla uczestników z I edycji rekrutacji – spotkania będą organizowane w grudniu 2016;
 • dla uczestników z II edycji rekrutacji – spotkania będą organizowane w lutym 2017;

Na spotkaniach, m.in.: diagnoza sytuacji zawodowej, społecznej, rodzinnej i materialnej, określenie predyspozycji zawodowych oraz celu zawodowego, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;

Uczestnikom zajęć indywidualnych zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu.
 • Rodzaj wsparcia: INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
 • Nazwa Beneficjenta:   BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK Sp. JAWNA
 • Numer Projektu:   POWER 01.02.02-28-0045/15
 • Tytuł Projektu: „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”
LP  Terminy realizacji
(od – do)
Godziny realizacji poszczególnych    form wsparcia  Miejsce realizacji  Liczba osób objęta wsparciem Uwagi
1 05.12.2016 17.12.2016  8:00-20:20 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokale 6 i 7; ul. Wojska Polskiego 53 a, II piętro 30
2 01.02.2017 15.02.2017 8:00-20:20 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokale 6 i 7; ul. Wojska Polskiego 53 a, II piętro 30

HARMONOGRAM DORADZTWA INDYWIDUALNEGO

 


1.2. Grupowe warsztaty poradnictwa zawodowego – obligatoryjne dla wszystkich Uczestników projektu – 4 dni warsztatów po 8 godz. – warsztaty będą się odbywać w dni robocze w godz. 8-17.

 • dla uczestników z I edycji rekrutacji – warsztaty będą organizowane w grudniu 2016;
 • dla uczestników z II edycji rekrutacji – warsztaty będą organizowane w lutym 2017;

Na warsztatach, m. in.: tematy: aktywność i poruszanie się po rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, planowanie kariery zawodowej, podnoszenie/uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

Uczestnikom warsztatów zapewniamy:

 • skrypt;
 • notatnik;
 • długopis;
 • teczka;
 • wyżywienie;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

 • Rodzaj wsparcia: WARSZTATY PORADNICTWA ZAWODOWEGO
 • Nazwa Beneficjenta:   BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK Sp. JAWNA
 • Numer Projektu:   POWER 01.02.02-28-0045/15
 • Tytuł Projektu: „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”
 • Okres realizacji projektu: 02.11.2016 – 31.07.2017
LP  Terminy realizacji
(od – do)
Godziny realizacji poszczególnych    form wsparcia  Miejsce realizacji  Liczba osób objęta wsparciem Uwagi
1 13.12.2016 16.12.2016  8:30-15:30 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokal 6  10 grupa I
2 14.12.2016 19.12.2016 9:30-16:30 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokal 7 10 grupa II
3 19.12.2016 22.12.2016 8:30-15:30 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokal 6  10 grupa III
4 14.02.2017 17.02.2017 8:30-15:30 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokal 6  10 grupa IV
5 20.02.2017 23.02.2017 8:30-15:30 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokal 7 10 grupa V
6 23.02.2017 28.02.2017 8:30-15:30 Ełk, ul. Mickiewicza 9B, II piętro, lokal 6  10 grupa VI

 


1.3. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy – obligatoryjnie dla wszystkich Uczestników projektu – 8 spotkań po 1 godz. (1-2 spotkania w miesiącu) przez cały okres udziału w projekcie.

 • dla uczestników z I edycji rekrutacji – spotkania będą organizowane w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2017;
 • dla uczestników z II edycji rekrutacji – spotkania będą organizowane w okresie od 1 lutego 2016 do 31 lipca 2017;

Na spotkaniach, m.in.: wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, przedstawienie ofert pracy, opracowanie i wysłanie dokumentów aplikacyjnych, nawiązanie kontaktów z pracodawcami.

Uczestnikom zajęć indywidualnych zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Rodzaj wsparcia: INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY
 • Nazwa Beneficjenta:   BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK Sp. JAWNA
 • Numer Projektu:   POWER 01.02.02-28-0045/15
 • Tytuł Projektu: „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”
 • Okres realizacji projektu: 02.11.2016 – 31.07.2017
LP  Terminy realizacji

 

Godziny realizacji poszczególnych    form wsparcia  Miejsce realizacji  Liczba osób objęta wsparciem Uwagi
1 17.01.2017 16:00-19:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  3
2 18.01.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  3
3 19.01.2017 16:00-19:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  3
4 20.01.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  3
5 25.01.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  4
6 28.01.2017 9:00-15:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  6
7 30.01.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 3
8 31.01.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
9 02.02.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
10 03.02.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  4
11 04.02.2017 8:00-16:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  8
12 08.02.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  3
13 09.02.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  3
14 10.02.2017 8:00-15:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  7
15 11.02.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  6
16 15.02.2017 11:30-17:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  7
17 16.02.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  3
18 18.02.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  6
19 23.02.2017 15:30-17:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  2
20 25.02.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  6
21 01.03.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
22 03.03.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  4
23 04.03.2017 8:00-19:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  11
24 07.03.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  4
25 10.03.2017 8:00-15:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  7
26 11.03.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  6
27 13.03.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  4
28 15.03.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  4
29 16.03.2017 8:00-16:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  8
30 17.03.2017 11:00-20:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  9
31 18.03.2017 8:00-17:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 9
32 22.03.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro  4
33 23.03.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 3
34 25.03.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 6
35 27.03.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
36 01.04.2017 8:00-18:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 10
37 04.04.2017 8:00-16:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 8
38 05.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
39 07.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
40 08.04.2017 8:00-12:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
41 11.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
42 12.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
43 14.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
44 18.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
45 19.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
46 20.04.2017 8:00-16:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 8
47 21.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
48 22.04.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 6
49 24.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
50 25.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
51 26.04.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
52 04.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
53 06.05.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 6
54 08.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
55 09.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
56 10.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
57 11.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
58 12.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
59 13.05.2017 8:00-16:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 8
60 15.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
61 18.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
62 19.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
63 22.05.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 3
64 24.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
65 26.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
66 27.05.2017 8:00-17:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 9
67 31.05.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
68 02.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
69 05.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
70 06.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
71 07.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
72 08.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
73 09.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
74 10.06.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 6
75 12.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
76 13.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
77 16.06.2017 8:00-13:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 5
78 17.06.2017 8:00-18:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 10
79 19.06.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
80 24.06.2017 8:00-14:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 6
81 19.07.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
82 20.07.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 3
83 24.07.2017 15:30-19:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 4
84 26.07.2017 8:00-11:00

12:00-15:00

Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 3

3

85 27.07.2017 15:30-18:30 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 3
86 29.07.2017 8:00-13:00 Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 a,  II piętro 5

 


 

2. Szkolenia – Uczestnicy projektu będą kierowani na szkolenia wg rekomendacji Indywidualnych Planów Działania (IPD). Miejsce realizacji zajęć i czas ich trwania uzależnione będą od potrzeb i preferencji Uczestników projektu, a także od oczekiwań pracodawców i zapotrzebowania rynku pracy w powiatach objętych wsparciem projektu „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”.

Szkolenia proponowane w ramach projektu:

 • Szkolenie komputerowe:
 • Obsługa komputera ECDL DIGCOMP8szkolenie dla osób wymagających podniesienia kwalifikacji/kompetencji – o niskich umiejętnościach obsługi komputera – nie posiadających certyfikatu potwierdzającego umiejętność obsługi komputera.
 • dla uczestników z I edycji rekrutacji – szkolenie będzie organizowane w styczniu 2017 r.
 • dla uczestników z II edycji rekrutacji – szkolenie będzie organizowane w lutym 2017 r.
 • Szkolenia zawodowe:
 • Pracownik biurowy;
 • Sprzedawca;
 • Operator koparko-ładowarki;
 • Inne szkolenia dobrane indywidualnie do potrzeb Uczestników.

Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kompetencje/kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania zawodu lub będą prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy:

 • skrypt/podręcznik;
 • w razie potrzeby opłacenie badań lekarskich (np. w szkoleniu Obsługa koparko-ładowarki);
 • wyżywienie;
 • egzamin;
 • stypendium szkoleniowe (6,64 zł/h w tym składki ZUS);
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

3. Staże – dla 50 Uczestników projektu przewidziane są 3-miesięczne staże zawodowe. Staże odbywać się będą w wymiarze 40h/tygodniowo (8h/dzień), osoby z niepełnosprawnościami 35 h (7h/dzień) u Pracodawców na terenie powiatów objętych wsparciem i ościennych. Zgodnie z Polskimi oraz Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży  zostanie podpisana umowa Pracodawca-Organizator-Uczestnik (w treści m.in.: dane uczestnika, dane opiekuna, miejsce, okres, warunki stażu, stypendium, obowiązki i uprawnienia stron).  Będzie uwzględniał m.in. predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia i kwalifikacje uczestnika, IPD Uczestnika. Po stażu Pracodawca wystawi stażyście dokument potwierdzający odbycie stażu. Stażysta przygotuje sprawozdanie. Na tej podstawie wydane zostanie zaświadczenie o ukończeniu stażu.

Uczestnikom staży zapewniamy:

 • zwrot kosztów badań;
 • stypendium stażowe (1750,00 zł brutto/miesiąc);
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozmiar czcionki
Kontrast