Rekrutacja

Rekrutacja Kandydatów na Uczestników Projektu jest otwarta i ogólna oraz przebiega w dwóch edycjach:

I edycja:     1-30 listopad 2016 r. (30 osób)

II edycja:   1-31 styczeń 2017 r. (30 osób)

 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie przynieś albo przyślij do Naszego Biura w Ełku wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz ze wszystkimi niezbednymi załącznikami.  Formularz jest również dostępny na miejscu w Biurze Projektu.


Projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

 • Jesteś w wieku 18-29 lat;
 • Mieszkasz na terenie powiatu ełckiego lub oleckiego;
 • Jesteś bezrobotny/a (w tym szczególnie osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy) lub jesteś bierny/a zawodowo (nie poszukujesz aktywnie pracy);
 • Nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tj. na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych);
 • W ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyłeś/łaś w szkoleniach, kursach i innych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
 • poradnictwo zawodowe w formie warsztatów grupowych;
 • indywidualne pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, zakończone egzaminem zewnętrznym, w tym:
  • Szkolenie z obsługi komputera ECDL,
  • Szkolenie zawodowe, np.: Pracownik biurowy, Sprzedawca, Operator koparko-ładowarki kl. III i inne dobrane indywidualnie do potrzeb Uczestników
  • (za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe),
 • 3 miesięczne płatne staże (1750 zł/m-c w tym opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe i zdrowotne).

Uczestnikom projektu zapewniamy, m. in.:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie podczas zajęć grupowych,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów badań lekarskich – w razie potrzeby, np. szkolenie Operator koparko-ładowarki kl. III,
 • zwrot kosztów dojazdu (podczas wybranych form wsparcia).

        Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do

Biura Projektu w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 53a lok. 2 (Ipiętro)  lub do kontaktu telefonicznego i mailowego:

Tel. 881-798-689 lub 881-796-206 / elk@business-school.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu: www.business-school.pl/elk

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozmiar czcionki
Kontrast