Dokumenty dla Uczestników

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zał. 2 Karta Oceny Formalnej

Zał. 3 Karta Oceny Merytorycznej

Zał. 4 Deklaracja bezstronności i poufności

Zał. 5 Umowa uczestnictwa

Zał. 6 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 7 Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

Zał. 8 Regulamin uczestnictwa


ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM / OSOBĄ ZALEŻNĄ – DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zwrot kosztów opieki – REGULAMIN

Zwrot kosztów opieki – WNIOSEK


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN i WNIOSEK- zwrot kosztów dojazdu

 


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych