Aktualności

 


HARMONOGRAM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH – II EDYCJA

Nazwa szkolenia  Terminy realizacji
(od – do)
      Godziny            realizacji      Miejsce realizacji  Liczba osób objęta wsparciem Uwagi
Pracownik ds. rozliczeń finansowo-księgowych od 27 marca do     27 kwietnia 2017   Zgodnie z harmonogramem CKPiU, Ełk, ul. 11 listopada 24 10
Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedawcy od 30 marca do     28 kwietnia 2017   Zgodnie z harmonogramem CKPiU, Ełk, ul. 11 listopada 24 7
 Operator koparko-ładowarki kl. III  od 27 marca do    29 kwietnia 2017   Zgodnie z harmonogramem ZDZ, Ełk, ul. Armii Krajowej 43  4 24.03.2017 piątek  – godz. 16:00,  ZDZ w Ełku, ul. Armii Krajowej 43 – spotkanie 
 Magazynier z obsługą wózka widłowego  od 22 marca do    11 kwietnia 2017 Zgodnie z harmonogramem OSZ LOK Jan Gróndwald, Ełk, ul. Armii Krajowej 42  4  –

Szczegółowe harmonogramy szkoleń będą umieszczane na bieżąco w zakładce SZKOLENIA

Wszyscy Uczestnicy  szkoleń zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach i miejscach szkoleń na które zostali zakwalifikowali.


10.03.2017

UWAGA!

Ogłaszamy nabór na listę rezerwową do udziału w projekcie. Kandydat/Kandydatka zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie po spełnieniu warunków uczestnictwa i kryteriów przewidzianych regulaminem.

Kandydat z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca na liście podstawowej.

 


28.02.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW!

Informujemy, że od środy (01.03.2017 r.) rozpoczyna się szkolenie komputerowe: ECDL DIGCOMP 8 dla Uczestników II edycji rekrutacji.


13.02.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW!

Szkolenie zawodowe Sprzedawca – zajęcia z dnia 16.02.2017r. (czwartek) zostają przeniesione na dzień 17.02.2017r. (piątek). Zajęcia w tym dniu odbędą się zgodnie z harmonogramem z dnia 16.02.2017r.


10.02.2017

Informujemy, iż w wyniku dodatkowego naboru do projektu zakwalifikowano Pana Radosława Kumkowskiego.


10.02.2017

WARSZTATY GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA II EDYCJI REKRUTACJI:

Pan Sebastian
Grupa IV: od 14 do 17 lutego 2017 r. (godz. 08:30 – 15:30) lokal 6.

Pani Ania
Grupa V:  od 20 do  23 lutego 2017 r. (godz. 08:30 – 15:30) lokal 7.

Pani Marta
Grupa VI: od 23 do 28 lutego 2017 r. (godz. 08:30 – 15:30) lokal 6.


09.02.2017

Informujemy, iż w związku z odstąpieniem od umowy z jednym z uczestników projektu (osoba bierna zawodowo) i brakiem na liście rezerwowej osoby z tej samej grupy docelowej spełniającej kryteria uczestnictwa ogłaszamy dodatkowy nabór 1 osoby do udziału w projekcie.

Do projektu zostanie zakwalifikowana pierwsza z osób, która złoży formularz zgłoszeniowy i będzie spełniała kryteria uczestnictwa.


09.02.2017

Informujemy, iż w wyniku dodatkowego naboru do projektu zakwalifikowano Pana Jakuba Maciorowskiego.


07.02.2017

Informujemy, iż w związku z rezygnacją osoby zakwalifikowanej do projektu (osoba bierna zawodowo) i brakiem na liście rezerwowej osoby z tej samej grupy docelowej spełniającej kryteria uczestnictwa ogłaszamy dodatkowy nabór 1 osoby do udziału w projekcie.

Do projektu zostanie zakwalifikowana pierwsza z osób, która złoży formularz zgłoszeniowy i będzie spełniała kryteria uczestnictwa.


07.02.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW!

Szkolenie zawodowe Sprzedawca z dnia 08.02.2017r.  zostaje przeniesione na dzień 10.02.2017r. Zajęcia w tym dniu odbędą się zgodnie z harmonogramem z dnia 08.02.2017r.


03.02.2017

W związku z rezygnacją jednej z osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w jej miejsce zostaje zakwalifikowany Pan Adrian Zalewski.


01.02.2017

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Informujemy, że spotkania z doradcą  dla osób z II edycji rekrutacji będą się odbywać od 01.02.2017 r. do 14.02.2017 r. Dokładne terminy i miejsca spotkań będą umawiane indywidualnie z każdym Uczestnikiem.

Wszystkie spotkania  będą się odbywać w Ełku, ul. Mickiewicza 9b, II piętro, lokal 6 lub 7, z wyjątkiem  dni 6 i 7 lutego – w tych dniach spotkania z doradczynią Panią Anią będą się odbywały na ul. Wojska Polskiego 53a na II piętrze.


01.02.2017

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie

1.                    Sylwia Dzieszuta 25
2.         Anna Naruszewicz 25
3.         Kamila Toczyłowska 24
4.         Maria Dutkiewicz 23
5.         Monika Adamska 23
6.         Angelika Wasilewska 23
7.         Daria Bączyk 23
8.         Sylwia Budzińska 23
9.        Katarzyna Sztachelska 22
10.    Monika Mieczkowska 21
11.    Marzena Walczyk 21
12.    Sara Lorenc 21
13.    Julia Iwanowska 19
14.    Karolina Penk 19
15.    Aleksandra Kicelman 13
16.    Karolina Kowara 11
17.    Paulina Pundyk 11
18.    Ewa Szymczyk 9
19.    Kamil Rogowski 31
20.    Michał Wielgat 23
21.    Michał Zarzecki 22
22.    Adrian Samosienko 21
23.    Dawid Cwalina 21
24.    Mariusz Imko 21
25.    Grzegorz Urbanowicz 21
26.    Łukasz Bondyra 21
27.    Patryk Łaskowski 20
28.    Robert Gontarski 20
29.    Patryk Acewicz 19
30.    Adam Haraburda 19

Lista rezerwowa

31.    Adrian Szymialis 28
32.    Adrian Zalewski 11

 


25.01.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW!

Od poniedziałku (30.01.2017 r.) rozpoczynają się szkolenia zawodowe (dla osób z I edycji rekrutacji):

  • Sprzedawca,
  • Pracownik biurowy.

Osoby zakwalifikowane na w/w szkolenia są informowane indywidualnie o terminie i miejscu szkoleń.

 


19.01.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW!

Od poniedziałku (23.01.2017 r.) rozpoczyna się szkolenie: Operator koparko ładowarki klasy III.

Od środy (25.01.2017 r.) rozpoczyna się szkolenie: Magazynier z obsługą wózka widłowego.

O terminach rozpoczęcia szkoleń: Pracownik biurowy oraz Sprzedawca będziemy informować w przyszłym tygodniu.


13.01.2017

Informujemy, że od dnia 17 stycznia 2017 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Każdy Uczestnik zostanie powiadomiony indywidualnie o dacie i godzinie spotkania.

Wszystkie spotkania z pośrednikiem będą się odbywać w Ełku na ul. Wojska Polskiego 53 a na drugim piętrze (nad Biurem Projektu).

 


05.01.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW!

Informujemy, że od poniedziałku (09.01.2017 r.) rozpoczyna się szkolenie komputerowe: ECDL DIGCOMP 8.


04.01.2017

PRZYPOMINAMY, ŻE TRWA NABÓR W RAMACH II EDYCJI REKRUTACJI DO PROJEKTU!

Osoby chcące wziąć udział w projekcie mogą już teraz składać wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – w naszym Biurze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 – zgłoszenia można składać do 31 stycznia 2017 r.

 


12.12.2016 r.

Informujemy, że wyjątkowo – w dniu 14.12.2017 r.  – wszystkie spotkania indywidualne z Panią Anią będą się odbywać w Ełku w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53a na II piętrze.


06.12.2016

WARSZTATY GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM:
Grupa I:   13.12 – 16.12. 2016 r. (godz. 08:30 – 15:30) lokal 6.
Grupa II:  14.12 – 19.12.2016 r. (godz. 09:30 – 16:30) lokal 7.
Grupa III: 19.12 – 22.12.2016 r. (godz. 08:30 – 15:30) lokal 6.

Wszystkie zajęcia grupowe będą się odbywać w Ełku, ul. Mickiewicza 9b lok. 6 i 7, II piętro.

 


Harmonogram działań w ramach realizacji projektu

„Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”

Rekrutacja Indywidualne doradztwo zawodowe Warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego Pośrednictwo pracy

Spotkania indywidualne

Szkolenia komputerowe i/lub zawodowe  

Staże

1 edycja

XI 2016

 

2 edycja

I 2017

1 edycja

XII 2016

 

2 edycja

II 2017

1 edycja

XII 2016

 

2 edycja

II 2017

1 edycja

I-VI 2017

 

2 edycja

II-VII 2017

 

 

I-IV 2017

 

 

 

I-VII 2017

 

 


06.12.2016

W związku z rezygnacją 2 osób zakwalifikowanych do projektu (1 osoby z listy podstawowej i 1 osoby z listy rezerwowej) do udziału w projekcie została zakwalifikowana Pani Angelika Tyburczy.


02.12.2016

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Spotkania będą się odbywać od 05.12.2016 r. do 17.12.2016 r. w następującym przedziale godzin: 08:00 – 11:00; 11:05 – 14:05. 14:15 – 17:15 lub 17:20 – 20:20. Dokładne terminy spotkań będą umawiane z każdym Uczestnikiem indywidualnie.

Spotkania z doradcą Panem Sebastianem będą się odbywać w Ełku, ul. Wojska Polskiego 53a II piętro.

Spotkania z doradczyniami Panią Anią i Panią Martą będą się odbywać w Ełku, ul. Mickiewicza 9b, II piętro. Pani Ania lokal 6, Pani Marta lokal 7.


02.12.2016

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

23

LP Nazwisko i imię PKT
1 Ostrowska Emilia 33
2 Markowska Barbara 33
3 Jarząbek Marzena 23
4 Wróblewska Ewa 23
5 Laskowska Paulina 23
6 Milewska Małgorzata 23
7 Komorowska Urszula 23
8 Długołęcka Paulina 23
9 Kiedyk Dominika 23
10 Byro Ewa 21
11 Sulima Ewa 21
12 Zarzecka Justyna 21
13 Suplicka Patrycja 21
14 Mejłun Paulina 21
15 Gucka Emilia 19
16 Wiszniewska Anna 11
17 Sanczenko Jakub 23
18 Chludziński Łukasz 23
19 Chludziński Arkadiusz 23
20 Hętnik Rafał  23
21 Branicki Daniel 22
22 Jurkowski Patryk 21
23 Faszcza Łukasz 21
24 Kulik Mateusz 21
25 Skowysz Michał 21
26 Lamek Kamil 21
27 Tercjak Michał 21
28 Piekarski Dawid 21
29 Godlewski Grzegorz 20
30 Godlewski Jakub 19

 

LISTA REZERWOWA:

21

LP Nazwisko i imię PKT
1. Karolska Ewa 11
2. Tyburczy Angelika 9
3. Bobrowski Rafał 18
4. Chodnicki Łukasz 21
5. Krymkowski Adam 19

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie o terminie podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

 


17.11.2016 r.

  • W ramach projektu – oprócz indywidualnych form wsparcia uczestników oraz szkoleń, organizujemy również staże zawodowe. Dlatego, jeżeli Państwa firma jest zainteresowana przyjęciem Uczestnika Naszego projektu – jako stażysty/stki do swojej firmy/jednostki/instytucji to zapraszamy do kontaktu z Naszym Biurem Projektu.

10.11.2016 r.

  • Bądź na bieżąco – śledź Nasz profil na Facbooku

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozmiar czcionki
Kontrast